Investere i Aksjer

De fleste økonomer anbefaler å investere deler av sine midler i aksjemarkedet, for å få best mulig avkastning. Det kan imidlertid være vanskelig for mange å se sine hardt opptjente sparepenger krympe dag etter dag i løpet av perioder med økonomisk turbulens. Det er en del av pakken man må akseptere når man investerer i aksjer. Høyere forventet avkastning kommer alltid med høyere risiko og volatilitet.

Risikohåndtering og nedsidebeskyttelse

Vi ser nærmere på hvordan risiko kan håndteres på denne siden. Med en forhåndsdefinert strategi eller stop-loss kan man blant annet unngå å la følelsene komme i veien for rasjonelle avgjørelser. Det å ha et bevisst forhold til hvilke sektorer som gjør det bra ved ulike stadier i de økonomiske syklusene kan også være til hjelp

Det er også viktig for potensielle investorer å gjøre seg opp en formening om hvor mye risiko og svingninger de vil tåle. Man bør ikke ofre nattesøvnen for å maksimere sin forventede avkastning. For de som er redd for å bli skremt til å selge når markedet faller utfor stupet, bør man kanskje helle vurdere andre aktivaklasser. Aksjer er mer risikofylte enn mange alternative verdipapirfond.

Vurder tidsbruken

Det vil også ta tid å undersøke potensielle investeringer. Vi ser nærmere på ulike strategier for dette på denne siden. Noen foretrekker vekstselskaper med enormt oppsidepotensiale, mens andre sverger til trygge børslokomotiv hvor man kan forvente stabile utbytter. Det finnes også de som gjør alle sine avgjørelser basert på “teknisk analyse”, hvor man utelukkende baserer seg på ulike analyser av prisutviklingen til aksjen.

Uavhengig av strategi kan det å analysere selskaper være både lærerikt og morsomt for enkelte, mens det for andre kan oppfattes som hardt og meningsløst arbeid. For de som ikke ønsker å bruke timesvis hver måned på å gjøre analyser og å følge med på nyhetsbildet, er det i de fleste tilfeller et bedre alternative å investere i et fond i stedet for enkeltaksjer. Da trenger man ikke selv å velge enkeltaksjer for å bygge en portefølje. Det gir også mindre risiko og svingninger, siden selskapene vanligvis er fra ulike sektorer, og dermed gir en god diversifiseringseffekt.