Aksjesparekonto – en gavepakke til aksjesparere

Å spare penger i aksjer og fond, har på lang sikt gitt høyere avkastning enn sparing i en vanlig bankkonto. Det er ikke overraskende for deg som allerede sparer i aksjer, men for mange andre vil risikoen for nedgang i aksjemarkedet overskygge muligheten for å få høyere avkastning på sikt. Både for disse skeptikerne, og etablerte aksjesparere, er aksjesparekonto en real gavepakke fra staten.

Grunnleggende om aksjesparekonto og skatt

De aller fleste har et forhold til skatt, og dessuten vil nesten ingen betale mer skatt enn nødvendig. Å unngå skatt helt er umulig eller svært vanskelig, og for privatpersoner finnes det få måter å redusere skatteeffekten av gevinster i aksje- og fondmarkedet. Som kjent betaler du skatt av gevinster, men kan omvendt trekke fra tap. Hvis du for eksempel har deler av porteføljen din i noe mer usikre aksjer, en form for gambling med en del av porteføljen, vil du kunne trekke fra eventuelle tap.

Den store fordelen med en aksjesparekonto er at du kan utsette denne skatten, til du tar ut gevinsten fra aksjesparekontoen. Til og med innskutt kapital er mulig å ta ut fra kontoen, uten at det utløser skatt.

Et konkret eksempel

Helt konkret kan vi ta som eksempel at du setter inn 100 kroner på aksjesparekontoen første året. Du kan etter det kjøpe og selge fritt uten å utløse skatt, så lenge du ikke tar ut noe av gevinsten fra aksjesparekontoen.

Hvis du da etter fem år har 200 kroner på kontoen, kan du ta ut 100 kroner uten å betale noe skatt – da det tilsvarer innskuddet ditt fra første året. Etter denne transaksjonen har du da 100 kroner igjen på kontoen, som utelukkende er akkumulert gevinst.

Det er først når du tar ut denne gevinsten fra kontoen, at du betaler skatt. I mellomtiden kan den gi deg ekstra avkastning.