Gambling som rekreasjon og investering

Selv om det er mange ulikheter mellom gambling og børs, er det også enkelte likhetstrekk. Å lykkes både som investor og gambler krever begge en viss andel flaks, i alle fall på kort sikt. Det er imidlertid viktig å være klar over at den gjennomsnittlige investoren i det lange løp tjener penger, mens det motsatte er tilfelle for gamblere. Det viser seg likevel at mange investorer også setter pris på casino og gambling. Noe av forklaringen kan muligens være bruk av statistikk og sannsynlighetsregning, som er viktige innen begge feltene.

Gambling-aksjer som investering

De skandinaviske børsene har enkelte aksjer notert innen gambling-industrien. På Oslo Børs er Gaming Innovation Group den mest fremtredende. Aksjen har ticker GIG, og fokuserer på utvikling av software-løsninger som kan brukes fleksibelt av flere aktører. På den svenske børsen (Nasdaq Stockholm) finner vi store aktører som Mr Green og Betsson. Disse er blant de ledende aktørene innen online gambling i Europa, og kan være interessante investeringsobjekter for flere investorer. På Stockholm-børsen finner man også giganten Unibet, som har en underholdende samling av casino-spill innen de fleste sjangrene.

Lovgivning og Gambling

Uansett om man ser på gambling som et potensielt marked for å investere i, eller man i hovedsak er en kunde av disse foretakene, kan det være nyttig å ha en viss forståelse av lovgivningen som regulerer denne bransjen. Bransjen har gjennom mange år slitt med et litt frynsete rykte, og har tidvis vært forbudt i mange land. Det har imidlertid vist seg vanskelig å hindre folk i å gamble, så de fleste myndigheter har derfor valgt å regulere bransjen sterkt, i stedet for forby den. På den måten sikrer man at aktørene opptrer forsvarlig og forsøker å motarbeide avhengighet, og hindrer fremveksten av undergrunns-bookmakere som ingen er tjent med.

Resultatet av dette er at det er opprettet en rekke forskrifter av lisensmyndigheter rundt om i verden. Hovedformålet med disse forskriftene er å beskytte spillerne, men flere andre aspekter er også hensyntatt. Sosial-, skatte- og hvitvaskingsproblemer er blant andre faktorer som typisk er inkorporert i forskrifter og lisenskrav aktører innen det moderne gambling-markedet må følge.

EU har ingen spesifikke retningslinjer for å regulere online gambling, men overlater dette til hvert enkelt medlemsland. Nasjonale domstoler har ansvaret for å avgjøre problemer som oppstår som følge av online-spill. Det er derfor vi kan se at land som Norge har svært restriktive lover rundt dette, og aktørene heller velger å operere utifra mer liberale land som Malta. Dette gjelder selv selskaper notert på Stockholm-børsen. Både Betsson, Mr Green og Unibet har sine hovedkontor registrert på Malta.

Hvitvasking

Hvitvasking er noe myndigheter i de fleste land tar på det største alvor. Det er også et problem som har fulgt gambling-bransjen i lange tider. I dag vil de fleste lisensmyndigheter rundt om i verden kreve at hver spiller må være korrekt identifisert før de spiller. På den måten vil man kunne tiltale individer som mistenkes for hvitvasking. Dette følger den vanlige reguleringen blant online casinoer som er kjent som KYC (Know Your Customer).

Hvitvasking av penger er også noe flere investorer har blitt tatt for tidligere. Det finnes flere eksempler på aksjeinvestorer som har benyttet casinoer for å forsøke å skjule kilden til pengene de investerer. Dette blir heldigvis stadig vanskeligere med nye reguleringer og bedre overvåkning av pengestrømmene.

Hvitvasking av penger skal nå bli enda vanskeligere. Det fjerde direktivet vedrørende hvitvasking av penger (4AMLD) ble nylig innført av EU. Det vil kreve at alle spilloperatører gjennomfører en risikobasert vurdering av alle sine spillere. Dette vil bidra til å redusere potensialet for hvitvasking av penger og kriminalitet via online casinoer ytterligere.