Nedsidebeskyttelse i aksjemarkedet

En av faktorene som skiller de virkelig suksessfulle investorene fra resten, er evnen til å unngå store tap. Driver man med aksjehandel er det selvsagt umulig å fullt ut unngå tap. Det eneste man kan forsøke på er å minimere dem.

Opprett en strategi

Det er viktig å ha en strategi for hvordan tapene så skal reduseres. Denne bør utarbeides før man gjør investeringen. Det er verdt å nevne at atferdsmessig mislighold og psykologisk påvirkning er en av investorenes største fiender, og noe som ofte fører til irrasjonelle avgjørelser. Å la følelsene styre i aksjemarkedet har ofte vist seg å ende i katastrofe.

Mange økonomer vil fortelle deg at “håp er ikke en strategi”. Å skape en teknisk og kvantitativ strategi for handel med aksjer er en mye bedre fremgangsmåte for å lykkes i markedet. Disse strategiene kan brukes til å bestemme riktig inn- og utgangspunkt for aksjene. Før man kjøper en aksje bør man ha en klar tanke om hva kursmålet er, og hvor stort tap man er villig til å ta. Regler vil gi disiplinen og tålmodigheten man trenger for å lykkes i aksjemarkedet.

Roter aksjene

Aksjerotasjon er en kjent strategi for å redusere risiko og potensielt tap. Dette gjøres med utgangspunkt i en “top-down” analyse, hvor man forsøker å identifisere hvilke sektorer som bør være de sikreste investeringene i det gjeldende makroøkonomiske klimaet. Noen sektorer er mer troende til å gjøre det bedre ved et bestemt tidspunkter enn andre, avhengig av konjunktursyklusen. Å sitte med sykliske høy-beta-aksjer langt inn i en oppgangskonjunktur med invertert rentekurve og lav arbeidsledighet innebærer for eksempel høy risiko.

Stop-loss

Stop-loss er en automatisk ordre som kan brukes til både kortsiktig og langsiktig handel. Den selger automatisk posisjonen idet kursen faller under et forhåndsdefinert nivå. Mange investorer sverger til automatisk Stop-loss, for å slippe å ta den psykologisk krevende oppgaven det er å innrømme at man har tatt feil og trykke på salgsknappen. Dette kan også være et bra verktøyet for mange småsparere , som kanskje ikke har muligheten til å følge med på markedet hver dag. Det vil også sikre at man følger opp sin forhåndsdefinerte strategi i praksis, uten å påvirkes av følelser i det avgjørende øyeblikket. Det vil også gjøre det mulig å beregne det konkrete beløpet man er villig til å tape.

Det er imidlertid viktig å være klar over at stop-loss aldri gir en garanti for utgang ved det definerte nivået. Selv aksjer med god likviditet kan falle gjennom såkalte “gaps” dersom det skjer store hendelser mens børsen er stengt.