Oslo Børs

Den største plattformen for aksjehandel i Norge, kjent som Oslo Børs, tilbyr handel av et bredt spekter av finansielle produkter. Blant dem inkludert renteprodukter, aksjer, ETFer, derivater, egenkapitalbevis, obligasjoner og mer. Markedet har flere norske selskaper samt internasjonale selskaper på listen. Man finner også en relativ god diversifisering av selskaper innen ulike markeder, til å være en såpass liten børs. Listen inneholder blant annet selskaper innen sektorer som olje og gass, sjømat, teknologi, shipping, materialer, finans, telefoni og forbruksvarer. Noen av de største og best kjente selskapene på hovedlisten inkluderer:

 • Equinor – Norges største oljeselskap, tidligere kjent som Statoil (ticker: EQNR)
 • Norsk Hydro – Produsent av aluminium (ticker: NHY)
 • DNB – Norges største bank (ticker: DNB)
 • Storebrand – Norges største livselskap (ticker: STB)
 • Marine Harvest – Verdens størse lakseoppdretter (ticker: MHG)
 • Aker BP – Norges nest største oljeselskap (ticker: AKERBP)
 • Orkla – Produsent av merkevarer, kanskje mest kjent for Pizza Grandiosa (ticker: ORK)
 • Telenor – Tilbyder av telefonitjenester (ticker: TEL)
 • Yara International – Produsent av kunstgjødsel (ticker: YAR)

Strenge krav – tryggere investering for småsparere

Selskapene som er børsnotert er pålagt strenge krav fra myndighetene. De må blant annet følge reglement rundt innsidehandel, regelmessig rapportering, revisjon og fornuftig behandling av markedssensitiv informasjon. Dette vil være en fordel for småsparere. Ved å sikre seg at ingen sitter på en informasjonsfordel, samt at ledelse og styre må stå til rette for myndigheter ved rapportering av tall reduserer faren for å bli utsatt for urent spill.

Alternative markedsplasser

Oslo Børs har i tillegg til hovedlisten etablert tilknyttede markeder for å tilby handel i mindre selskaper. Disse går under navnene Oslo Axess og Merkur Market. I tillegg tilbyr de handel av obligasjoner ved Nordic ABM.

Oslo Axess

Det å være notert på Oslo Axess kontra Oslo Børs innebærer ikke de helt store forskjellene. Ideen om å skape Oslo Axess var å bidra til å fremme veksten av små bedrifter, som typisk var i en vekstfase uten positive resultater eller kontantstrøm. Notering på Oslo Axess gir bedrifter i en tidlig fase tilgang til kapital på en autorisert og fullt regulert markedsplass. Forskriftene de omfattes av er også i samsvar med EUs direktiver og standarder. Det er åpent for både norske allmennaksjeselskaper og tilsvarende utenlandske selskaper. Oslo Axess har noe mindre detaljerte krav til opptak enn Oslo Børs, men prosessen ved notering tar fortsatt 4-8 uker. Eksempler på aksjer listet ved Oslo Axess inkluderer:

 • Awilco LNG – Befrakter av LNG (ticker: ALNG)
 • Aqua Bio Technology – Utvikling og distribusjon av legemidler (ticker: ABT)
 • Hunter Group – Befrakter av råolje (ticker: HUNT)
 • Songa Bulk – Bulkrederi (ticker: SONG)

Merkur Market

Merkur Market er et multilateralt handelsanlegg, hvor inntak er enklere. De tilbyr elektronisk handel av aksjer og inkluderer både små og store selskaper. Både private og allmennaksjeselskaper, innenlands og internasjonalt, er velkomne. Opptak tar kun 1-2 uker. Dette er betydelig kortere enn behandlingstiden til Oslo Børs og Oslo Axess. Det er også kjent som en av de raskeste opptaksprosessene i Europa. Noen eksempler på aksjer notert ved Merkur Market inkluderer:

 • Atlantic Saphire – Kjent for å bygge verdens største landbaserte anlegg for lakseoppdrett i USA (ticker: ASA-ME)
 • BRAbank – Forbrukslånsbank (ticker: BRA-ME)
 • Induct – Teknologiselskep som utvikler software for innovasjon og effektivisering (ticker: INDUCT-ME)

Nordic ABM

Nordic ABM er et alternativt obligasjonsmarked etablert av Oslo Børs. Det opererer relativt uavhengig fra de andre tre markedene, men reglene, gebyrene og registreringsprosessen er fastsatt av morselskapet, Oslo Børs.