Risikohåndtering ved aksjehandel

Det å handle enkeltaksjer innebærer høy risiko, Kjøper man en aksje det går riktig ille med risikerer man fort å tape hele den investerte kapitalen. Det er derfor viktig å sette seg ned å tenke grundig gjennom hva slags risiko man er komfortabel med. Det kan være fristende å hoppe på børslokomotivet som er på vei mot himmels under gode tider, men om man så ender opp med å miste nattesøvner ved neste resesjon, kan dette fort bli en kostbar lærepenge. Man må være sikker på at man kan leve med store svingninger som også går feil vei før man investerer. Noe av det viktigste å være klar over inkluderer:

  • Man er ikke garantert å få avkastning på investert kapital. Selv om et selskap har en historie med gode resultater over lang tid, kan ting fort snu.
  • Det er ingen garanti for at utbytte fra selskapet vil utbetales hvert år. Ved dårlige tider vil de typisk kuttes eller reduseres kraftig, selv for de store børslokomotivene.
  • Aksjemarkedet er volatilt. Endringene kan komme fort og være kraftige.
  • Ny teknologi kan snu opp-ned på tradisjonelle selskaper med god resultater. Selskaper som Kodak og Norske Skog ble begge i sin tid ansett som noen av de sikreste aksjene man kunne investere i. Digitalkameraer og nettaviser satte en stopper for dette som selv mange av de beste og mest merriterte investorene ikke forutså.

Selv om det å handle enkeltaksjer innebærer stor risiko, finnes det tiltak for å redusere den. Vi skal se nærmere på noen av dem her.

Diversifiser aksjeporteføljen

Aksjer er ikke det samme som fond. Men handler man nok aksjer i selskaper fra ulike markeder og regioner, kan man gi sin portefølje mye av de samme egenskapene. Å diversifisere reduserer risikoen, uten at den forventede avkastningen reduseres. Det er kjent som den eneste “gratis lunshen” i finansmarkedet. For å få maksimalt utbytte av diversifiseringseffekten bør man investere i aksjer i ulike land, av ulik størrelse, og i ulike bransjer. Om ojleprisen og Equinor faller, gå det kanskje bedre med Norwegian og SAS, som får billigere drivstoff. Dette gjør at ulike faktorer som påvirker markedet til en viss grad utjevnes.

Investering Langsiktig

Man bør selvsagt ikke investere penger man kan få behov for til uforutsette utgifter i enkeltaksjer. Da risikerer man fort å måtte selge på bunn. Aksjeinvesteringer bør gjøres med en lang tidshorisont, gjerne med et fast månedlig innskudd. Da vil man også redusere risiko for å time markedet feil, ettersom man kjøer seg gradvis opp.