Vinner og tapere i krisetider

Det er i krisetider gode råd er dyre, og dette gjelder spesielt når det er snakk om aksjer. Det å plassere pengene riktig nå kan bety forskjellen på store gevinster eller bunnløse tap. For volatiliteten øker betydelig når usikkerheten sprer seg, slik vi ser i pandemiske tider. Virus kan spre seg utover hele verden i løpet av noen dager, det har vi fått erfart den siste tiden.

Hvem er så vinnere og tapere, og hvordan skal man plassere pengene sine mest fornuftig? Her skal vi gi tips.

Tenk flere ting samtidig

Det kan være lurt å spre risikoen når tidene er usikre. Det vil bety to ting:

  • Man legger ikke all risiko på en post
  • Potensialet for gevinst går ned

Det betyr at man bør bruke en paretisk tankegang når man plasserer pengene sine. 20 % med middels til høy risiko og 80 % i ulike sikre investeringer. Det kan være lurt å spre aksjepostene, fordi et tap kan bety at en aksje går fra 100 til 0 på et øyeblikk.

20 % av pengene kan settes i spennende innovasjon, i disse dager forskes det på medisiner og løsninger for å håndtere utfordringene. Dette er forskning som myndigheter og styresmakter i alle land vil bruke enorme summer på nesten uansett.

Spør de faglærte

Bli medlem av et forum om penger, da det kan komme opp mange ting man ikke hadde tenkt på. Man skal likevel ta alle tips med en klype salt og ikke hoppe på første og beste råd.

Er man imidlertid medlem at et forum, kan mange flere synsvinkler bli diskutert og debattert. Dermed vil man få ny kunnskap man ikke hadde. Husk at dersom man velger en aksje som alle andre velger, vil det kunne gi stor gevinst. Vi er inne i en tid som ligner på mange foregående. Les historiske bøker om hvordan folk investerte etter børskrakket 1929, etter krigen 1945 og så videre. Da kan man kanskje bli aksjevinner.